SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Od 13. storočia do roku 1554 bola obec Senné mestečko, potom do roku 1593 bolo okupované Turkami, po oslobodení sa stala poddanská obec patriaca sčasti Divínskemu, sčasti Modrokamenskému panstvu. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Seyna (1249), Szena, Szenna (1269), Sennô (1920); maďarsky Szenna, Nógrádszenna. Dnešné pomenovanie obce Senné sa používa od roku 1927.

V roku 1828 mala obec 47 domov a 359 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 18. storočí tu pracoval obecný pivovar. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí, časť obyvateľov pracovala v uhoľných baniach (Modrý Kameň).

 

Melatince: V stredoveku samostatná obec spomínaná v roku 1469 ako Miletincz. Turci ju okovali v rokoch 1554-1593, v bojoch s nimi bola zničená začiatkom 17. storočia. Obnovili ju začiatkom 18. storočia už iba ako osadu (v roku 1763 mala 2 usadlosti, v roku 1828 mala 12 obyvateľov v 2 domoch).

 

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Senné je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 do 12.00 - 12.30 do 15.00
  • Ut: 7.00 do 12.00 - 12.30 do 15.00
  • St: 7.00 do 12.00 - 12.30 do 15.00
  • Št: 7.00 do 12.00 - 12.30 do 15.00
  • Pi: 7.00 do 12.00 - 12.30 do 15.00